ATP

FORMÅL

ATP er Danmarks største pensionsselskab og udbetaler af velfærdsydelser som børnepenge, folkepension, feriepenge mm. ATP koncernen løser opgaver for arbejdsmarkedets parter, kommunerne og staten – og har kontakt til næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Pensionsdagen 2016 var søndag d. 30. oktober, hvor man går fra sommer- til vintertid og dermed har en ekstra time i døgnet. Pensionsdagen er en fælles kampagneindsats for alle danske pensionsselskaber, der har det fælles kampagnekoncept ”Brug en ekstra time på din pension.” På selve dagen holder alle pensionsselskaber telefonerne åbne fra kl. 11-14 og pensionsrådgiverne sidder klar ved telefonerne. Dertil har hvert enkelt selskab fokus på temaer, der giver mening for deres målgrupper.

ATP’s ambition er at gøre det pension enkelt og konkret for den enkelte – og målrettet oplyse udvalgte målgrupper om, hvad de med fordel kan bruge ”deres” ekstra time på i relation til pension. I 2016 var ATP’s fokus på temaet kvinder og pension. Målet var at få kontakt med kvinder 35+ år, da undersøgelser viser, at kvinder interesserer sig markant mindre for pension end mænd.

Formål med kampagnen:
Øge kendskabet til Pensionsdagen
Øge interessen for pensionsopsparing

Målgruppe:
Kvinder 35+ år.

LØSNING

For at øge kendskabet til Pensionsdagen 2016 gik ATP sammen med Aller Media. Valget faldt på medierne femina, Ude og Hjemme og SØNDAG, der alle har god dækning i målgruppen og gav ATP mulighed for at komme bredt ud.

Den kreative eksekvering var en målrettet native advertising kampagne, hvor hver redaktion skræddersyede content om pension til deres læsere. Generelt er pension et lavinteresseområde blandt kvinder og derfor var det afgørende for kampagnens succes, at hver redaktion formidlede stoffet ud fra en vinkel, som de vidste ville fænge hos deres læsere. Fokus i femina og SØNDAG var på hvordan man nemt og hurtigt giver sin pension et servicetjek koblet med interviews med kvinder, der fortæller hvilken ”pensionstype”, de er. Ude og Hjemme tog en helt anden vinkel og bragte et interview med en fraskilt kvinde, der fortalte om hvordan hun via en ægtepagt havde sikret sin pension. Alt content, der var integreret i det redaktionelle stof og i samme look and feel som mediet og med en faktaboks om Pensionsdagen.

Kampagnen kørte i en to ugers periode på print, online og SoMe op til pensionsdagen, så ATP var massivt tilstede lige på det tidspunkt, hvor kvinderne skulle have pension top of mind.

RESULTAT

Kampagnen genererede en god dækning og en høj interesse fra læserne – både hvad angik læseandel*, der var næsten lige så høj som de redaktionelle artikler og vurdering som lå højere end det redaktionelle indhold. Dette var unikt, da pension er et område som kvinder generelt interesserer sig meget lidt for.

Resultater:

  • Print dækning: 730.000 læsere
  • Online dækning: 18.245 page views
  • Reach på Facebook: 35.066
  • Læseandel i Ude og Hjemme på 79% (benchmark 81%)
  • Vurdering i Ude og Hjemme på 3,6 (benchmark 3,5)
  • Læseandel i femina på 89% (benchmark 91)
  • Vurdering i femina på 3,7 (benchmark 3,3)

 * Procentandel af mediets læsere, der har læst artiklen helt eller delvist.