Vælg medie nedenfor for at se hvilke annonceformater vi tilbyder.

Digital

Materiale sendes til [email protected] min. 3 arbejdsdage før kampagnestart. Aller Media kan ved for sent afleveret materiale ikke garantere opstart til tiden eller afvikling i perioden. Annoncøren kan blive fratrukket sin materialegodtgørelse. 

FILTYPER

.gif/.jpg
Her leveres to elementer:
– Banner i .gif eller .jpg format
– En click through URL

3. parts tags
Her leveres ét element:
– 3. parts tags (OBSskal være https-sikrede)
– Aller Media understøtter de fleste 3. parts tags som benyttes af mediebureauer og større direkte kunder. Se liste over udbydere her: https://support.google.com/dfp_premium/answer/177366?hl=en Er du i tvivl, så send en mail til [email protected]

HTML5
Her leveres flg. elementer:
– Det anbefales generelt, at HTML5 bannere leveres som et 3. parts tag.
– En anden mulighed for at levere HTML5 bannere er som en zip-fil. Her skal alle filer være indeholdt i én enkelt mappe pr. format (én-mappe struktur). Dvs.: ingen undermapper, men én mappe pr. banner format. Skal der eksempelvis afvikles 4 banner formater, skal vi modtage 4 separate zip-filer – én pr. format.
– Vi tillader ikke mere end 25 https requests pr. banner.
– Vi anvender Google DoubleClick adserver og clicktag bør derfor registres: clickTag (stort T)

Hermed et eksempel på HTML dokument med korrekt indsat clickTag:

<html>
<head>
<meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250″>
<script type=”text/javascript”>
var clickTag = “https://www.google.com”; </script>
</head>
[The rest of your creative code goes here.] </html>

Your creative must use the click tag variable as the click-through URL:

<a href=”javascript:window.open(window.clickTag)”>
<img src=”images/dclk.png” border=0>
</a>

Ved HTML dokument med flere clickTag:

<html>
<head>
<meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250″>
<script type=”text/javascript”>
var clickTag1 = “https://www.doubleclickbygoogle.com/”;
var clickTag2 = “https://www.doubleclickbygoogle.com/”;
var clickTag3 = “https://www.doubleclickbygoogle.com/”;
</script>
</head>
<body>
<div class=”container_dc”>
<img class=”logo_dc”/>
<a href=”javascript:window.open(window.clickTag3)”>
<div class=”container_300x250″></div>
</a>
<a href=”javascript:window.open(window.clickTag1)”>
<img id=”cta_dc”>
</a>
<a href=”javascript:window.open(window.clickTag2)”>
<img id=”cta_dc2″>
</a>
</div>
</body>
</html>

Overlay
Banner format, der lægger sig oven på det pågældende site (kaldt “Floating ad” i Adform regi)
Filtyper: kun 3. parts tags
Overlay funktionalitet skal være implementeret/indbygget i materialet. Samme gælder for target URL og click tracker.
Materialet skal indeholde lukke funktion (markeret med X i øvre højre eller venstre hjørne) og forsvinde efter 30 sekunder.

Klik her for at se et eksempel på placering: http://showroom.adform.com/media/preview/format/floating/index.html

Outstream
Video format, der starter når brugeren scroller ned til placeringen. Kører på alle devices og alle sites – undtagen mama.dk og letliv.dk
Tid: 15-30 sek. er anbefalet og max. er 60 sek.
Godkendte fil formater: Mp4, mpg, mov, wmv, avi eller quicktime
Højde og bredde ratio: 4:3 eller 16:9
Frame rate: 24 frames eller mere
Video er klikbar: Fremsend HTTPS click url (landing page skal være “secured”. dvs. ingen HTTP url’er – kun HTTPS)
3. parts kode: VASY 2.0 feed, FLV, mp4, VPAID, SWF formater
Lyd: ved mouse-over /slukkes igen ved mouse-out

Streaming i banner
Video eller andet rich media content kan streames fra 3. parts tags eller video-fil kan oploades til Allers server og kan streames derfra.
Inden brugeraktivering kan hentes materiale i banneret på op til 60kb. Dette materiale kan fx være en loopsekvens på max. 10 sekunder eller et statisk banner. Der må ikke afvikles lyd i dette materiale.
Efter brugeraktivering (mouse-over) må der hentes yderligere 250kb, så den totale størrelse på materialet bliver 310kb. Her må benyttes lyd og der skal være en synlig knap til at tænde/slukke for lyden.

Frekvensstyret ejerskab på mobil
Format: 736 x 736 pixel
Vægt: Max 200 KB
Loop: 0
Detaljer: Modtages kun i filtyper jpeg og png. Kreativets hovedbudskab skal ligge inden for 320×500 som anvist i billedet.
OBS: Med ejerskabet skal der også leveres et 320x160px eller 320x320px mobil banner, som afvikles på toppen af siden samtidig med ejerskabet (der leveres midt i artiklen). Dette topbanner modtages i filtyperne jpeg, png. eller 3. parts tags.

Se eksempel her:

Type Format Vægt Loop (max./45 sek.) Detaljer
Megaboard 930×600 120 KB 5 Placeres kun på frontpage, below fold
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Top banner 930×180 120 KB 5 Placeres i toppen af de pågældende Aller sites
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Content banner 300×250 120 KB 5 Placeres i højre side af content flowet.
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Tower 160×600
300×600
320×800
120 KB 5 Det primære budskab skal holde sig inde for 160×600 området, for at sikre det også bliver eksponeret på mindre skærmopløsninger (ubeskåret).
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Frekvensstyret ejerskab/Dækning & Dominas 320×800 Tower højre
320×800 Tower venstre 960×200 Top banner 320×160 el. 320×320 mobilbanner
120 KB topbanner
120 KB pr. tower               120 KB pr. mobilbanner
0 Frekvensstyrede ejerskaber placeres rundt om indholdet. De to tower bannere er “sticky”. Towers skal være statiske – dvs. ingen animation.
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Overlay 950×500 120 KB 0 (Kaldt “floating ad” i Adform regi). Lægger sig ovenpå det pågældende site og er aktivt i 30 sek. Se yderligere info under “Særlige produkter”.
Filtyper: 3. parts tag
Outstream video Se under “Særlige produkter”
Expandable Top banner Fra 930×180 til 930×360 120 KB 5 Starter ved mouse-over fra et 930×180 banner. Er aktivt indtil brugeren fjerner musen igen.
Filtyper: .gif/html5/3. parts tag
Expandable Content banner Fra 300×250 til 300×500 120 KB 5 Starter ved mouse-over fra et 300×250 banner. Er aktivt indtil brugeren fjerner musen igen.
Filtyper: .gif/html5/3. parts tag
Mobil banner 320×320
300×250
320×160
320×80
320×50
120 KB 5 Placeres i content flow
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Nyhedsbrev 300×250 60 KB 0 Placeres i content flow
Filtyper: .jpg

OBS! Alle formater accepterer Rich Media undtagen banner i nyhedsbreve, hvor kun .jpg kan accepteres.

Print

Klik hér for at uploade printmateriale.

For at PDF-filen automatisk skal behandles fejlfrit kræves følgende:

PDF filer:
PDF-fil skal være i version 1.3, gerne genereret udefra PDF/X-1a:2001 standard.
PDF-filen skal være dannet ud fra et anerkendt program, F. eks InDesign eller Quark, Adobe Acrobat Pro.
PDF-filen skal have 5mm beskæring på alle kanter.
PDF-filen må kun indeholde CMYK farver.
PDF-filen skal som minimum have defineret Trim- og Bleedbox.

Fonte:
PDF-filen skal have skrifter integreret i filen.

Billeder:
Billeder skal som minimum have en opløsning på 300DPI.

Andet:
Ved alle annonce formater, skal al tekst, logo samt andre lignende elementer placeres mindst 10mm inden for det beskårne format.

Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341

 

Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Format Pris Levering
300×250 200 CPM
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 285 380 967
Dobbeltside 570 380 968
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 280 22
Dobbeltside 416 280 1
Halvside/tvær 208 140 39
Halvside/høj 104 280 40
Kvartside 104 140 41
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 213 291 949
Dobbeltside 426 291 950
Halvside/tvær 213 145 951
Halvside/høj 106 291 952
Kvartside 106 145 953