Vælg medie nedenfor for at se hvilke annonceformater vi tilbyder.

Digital

Materiale sendes til [email protected] min. 3 arbejdsdage før kampagnestart. Aller Media kan ved for sent afleveret materiale ikke garantere opstart til tiden eller afvikling i perioden. Annoncøren kan blive fratrukket sin materialegodtgørelse. 

FILTYPER

.gif/.jpg
Her leveres to elementer:
– Banner i .gif eller .jpg format
– En click through URL

3. parts tags
Her leveres ét element:
– 3. parts tags (OBSskal være https-sikrede)
– Aller Media understøtter de fleste 3. parts tags som benyttes af mediebureauer og større direkte kunder. Se liste over udbydere her: https://support.google.com/dfp_premium/answer/177366?hl=en Er du i tvivl, så send en mail til [email protected]

HTML5
Her leveres flg. elementer:
– Det anbefales generelt, at HTML5 bannere leveres som et 3. parts tag.
– En anden mulighed for at levere HTML5 bannere er som en zip-fil. Her skal alle filer være indeholdt i én enkelt mappe pr. format (én-mappe struktur). Dvs.: ingen undermapper, men én mappe pr. banner format. Skal der eksempelvis afvikles 4 banner formater, skal vi modtage 4 separate zip-filer – én pr. format.
– Vi tillader ikke mere end 25 https requests pr. banner.
– Vi anvender Google DoubleClick adserver og clicktag bør derfor registres: clickTag (stort T)

Hermed et eksempel på HTML dokument med korrekt indsat clickTag:

<html>
<head>
<meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250″>
<script type=”text/javascript”>
var clickTag = “https://www.google.com”; </script>
</head>
[The rest of your creative code goes here.] </html>

Your creative must use the click tag variable as the click-through URL:

<a href=”javascript:window.open(window.clickTag)”>
<img src=”images/dclk.png” border=0>
</a>

Ved HTML dokument med flere clickTag:

<html>
<head>
<meta name=”ad.size” content=”width=300,height=250″>
<script type=”text/javascript”>
var clickTag1 = “https://www.doubleclickbygoogle.com/”;
var clickTag2 = “https://www.doubleclickbygoogle.com/”;
var clickTag3 = “https://www.doubleclickbygoogle.com/”;
</script>
</head>
<body>
<div class=”container_dc”>
<img class=”logo_dc”/>
<a href=”javascript:window.open(window.clickTag3)”>
<div class=”container_300x250″></div>
</a>
<a href=”javascript:window.open(window.clickTag1)”>
<img id=”cta_dc”>
</a>
<a href=”javascript:window.open(window.clickTag2)”>
<img id=”cta_dc2″>
</a>
</div>
</body>
</html>

Overlay
Banner format, der lægger sig oven på det pågældende site (kaldt “Floating ad” i Adform regi)
Filtyper: kun 3. parts tags
Overlay funktionalitet skal være implementeret/indbygget i materialet. Samme gælder for target URL og click tracker.
Materialet skal indeholde lukke funktion (markeret med X i øvre højre eller venstre hjørne) og forsvinde efter 30 sekunder.

Klik her for at se et eksempel på placering: http://showroom.adform.com/media/preview/format/floating/index.html

Outstream
Video format, der starter når brugeren scroller ned til placeringen. Kører på alle devices og alle sites – undtagen mama.dk og letliv.dk
Tid: 15-30 sek. er anbefalet og max. er 60 sek.
Godkendte fil formater: Mp4, mpg, mov, wmv, avi eller quicktime
Højde og bredde ratio: 4:3 eller 16:9
Frame rate: 24 frames eller mere
Video er klikbar: Fremsend HTTPS click url (landing page skal være “secured”. dvs. ingen HTTP url’er – kun HTTPS)
3. parts kode: VASY 2.0 feed, FLV, mp4, VPAID, SWF formater
Lyd: ved mouse-over /slukkes igen ved mouse-out

Streaming i banner
Video eller andet rich media content kan streames fra 3. parts tags eller video-fil kan oploades til Allers server og kan streames derfra.
Inden brugeraktivering kan hentes materiale i banneret på op til 60kb. Dette materiale kan fx være en loopsekvens på max. 10 sekunder eller et statisk banner. Der må ikke afvikles lyd i dette materiale.
Efter brugeraktivering (mouse-over) må der hentes yderligere 250kb, så den totale størrelse på materialet bliver 310kb. Her må benyttes lyd og der skal være en synlig knap til at tænde/slukke for lyden.

Frekvensstyret ejerskab på mobil
Format: 736 x 736 pixel
Vægt: Max 200 KB
Loop: 0
Detaljer: Modtages kun i filtyper jpeg og png. Kreativets hovedbudskab skal ligge inden for 320×500 som anvist i billedet.
OBS: Med ejerskabet skal der også leveres et 320x160px eller 320x320px mobil banner, som afvikles på toppen af siden samtidig med ejerskabet (der leveres midt i artiklen). Dette topbanner modtages i filtyperne jpeg, png. eller 3. parts tags.

Se eksempel her:

Type Format Vægt Loop (max./45 sek.) Detaljer
Megaboard 930×600 120 KB 5 Placeres kun på frontpage, below fold
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Top banner 930×180 120 KB 5 Placeres i toppen af de pågældende Aller sites
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Content banner 300×250 120 KB 5 Placeres i højre side af content flowet.
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Tower 160×600
300×600
320×800
120 KB 5 Det primære budskab skal holde sig inde for 160×600 området, for at sikre det også bliver eksponeret på mindre skærmopløsninger (ubeskåret).
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Frekvensstyret ejerskab/Dækning & Dominas 320×800 Tower højre
320×800 Tower venstre 960×200 Top banner 320×160 el. 320×320 mobilbanner
120 KB topbanner
120 KB pr. tower               120 KB pr. mobilbanner
0 Frekvensstyrede ejerskaber placeres rundt om indholdet. De to tower bannere er “sticky”. Towers skal være statiske – dvs. ingen animation.
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Overlay 950×500 120 KB 0 (Kaldt “floating ad” i Adform regi). Lægger sig ovenpå det pågældende site og er aktivt i 30 sek. Se yderligere info under “Særlige produkter”.
Filtyper: 3. parts tag
Outstream video Se under “Særlige produkter”
Expandable Top banner Fra 930×180 til 930×360 120 KB 5 Starter ved mouse-over fra et 930×180 banner. Er aktivt indtil brugeren fjerner musen igen.
Filtyper: .gif/html5/3. parts tag
Expandable Content banner Fra 300×250 til 300×500 120 KB 5 Starter ved mouse-over fra et 300×250 banner. Er aktivt indtil brugeren fjerner musen igen.
Filtyper: .gif/html5/3. parts tag
Mobil banner 320×320
300×250
320×160
320×80
320×50
120 KB 5 Placeres i content flow
Filtyper: .gif/.jpg/html5/3. parts tag
Nyhedsbrev 300×250 60 KB 0 Placeres i content flow
Filtyper: .jpg

OBS! Alle formater accepterer Rich Media undtagen banner i nyhedsbreve, hvor kun .jpg kan accepteres.

Print

Klik hér for at uploade printmateriale. Vær opmærksom på, at du på PC skal benytte Chrome eller Firefox. Hvis du tilgår siden via Mac, kan du benytte Firefox samt Safari.

For at PDF-filen automatisk skal behandles fejlfrit kræves følgende:

PDF filer:
PDF-fil skal være i version 1.3, gerne genereret udefra PDF/X-1a:2001 standard.
PDF-filen skal være dannet ud fra et anerkendt program, F. eks InDesign eller Quark, Adobe Acrobat Pro.
PDF-filen skal have 5mm beskæring på alle kanter.
PDF-filen må kun indeholde CMYK farver.
PDF-filen skal som minimum have defineret Trim- og Bleedbox.

Fonte:
PDF-filen skal have skrifter integreret i filen.

Billeder:
Billeder skal som minimum have en opløsning på 300DPI.

Andet:
Ved alle annonce formater, skal al tekst, logo samt andre lignende elementer placeres mindst 10mm inden for det beskårne format.

Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341

 

Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 285 380 967
Dobbeltside 570 380 968
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 22
Dobbeltside 416 280 1
Halvside/tvær 208 140 39
Halvside/høj 104 280 40
Kvartside 104 140 41
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 225 297 422
Dobbeltside 450 297 401
Halvside/tvær 225 148 439
Halvside/høj 112 297 440
Kvartside 112 148 441
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Format Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 208 278 322
Dobbeltside 416 278 301
Halvside/tvær 208 139 339
Halvside/høj 104 278 340
Kvartside 104 139 341
Nye formater Bredde i mm Højde i mm Formatnr.
Helside 213 291 949
Dobbeltside 426 291 950
Halvside/tvær 213 145 951
Halvside/høj 106 291 952
Kvartside 106 145 953